Kepentingan kepada pelajar mempelajari tamadun islam

Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Di dalam pejabat ada ruang kecil untuk kami menunaikan solat walaupun hanya ada 4 orang Islam di situ. Di antara penulis yang boleh dianggap pelopor dalam bidang pengajian ini antaranya adalah Jurji Zaydan dan Farid Wajdi, di samping beberapa tokoh lain seperti Muhammad Abduh dan Malik Bennabi.

Seorang tokoh pemikir masa kini, Edward de Bono menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma paradigm shift. Sedang saya meletakkan keperluan untuk saling belajar dan memahami sesama rakyat sebagai pertimbangan utama, saya tidak dapat melihat di mana pertimbangan ini dalam perkiraan mereka.

Maknanya, setiap pagi saya perlu pergi ke chapel gereja kecil di sekolah kerana di situlah perhimpunan sekolah diadakan bersama-sama upacara sembahyang pagi.

Ia memberikan saya kekuatan dan rasa kebersamaan dengan orang lain. Manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah custodian atau steward yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Bagi tujuan ini, pendekatan yang lebih wajar adalah memulakannya dengan mengenengahkan suatu gambaran umum tentang istilah-istilah yang lazim digunakan dalam perbincangan dan wacana ketamadunan.

Walau bagaimanapun, tulisan itu semakin pupus apabila mula dipinggirkan daripada sistem pendidikan negara yang mengutamakan tulisan Rumi.

Malah, saya percaya negara akan lebih sentosa jika anak muda pelbagai bangsa menerima positif perspektif berbeza kaum-kaum lain walaupun mereka tidak bersetuju dengan beberapa pandangan kerana stereotaip dan polarisasi dalam masyarakat adalah berbahaya.

Kalaupun gelaja polarisasi ini tidak difikirkan kronik, kita wajar menghapuskan apa jua bentuk polarisasi kerana ia mendorong fahaman stereotaip dalam masyarakat. Debat mengenainya boleh ditelusuri seawal zaman Greek lagi apabila Plato mengemukakan konsep polis dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada bentuk dan jenis masyarakat yang mencapai tahap kemajuan dan juga kewujudan institusi-institusi budaya, politik dan kemasyarakatan dalam rangka jalinan hubungan sosialnya.

Persoalan-persoalan ini sebenarnya bukanlah perkara baru. Peringkat-peringkat proses ini menjadi fokus pelbagai bidang ilmu berkaitan pengajian ketamadunan yang mana tiap-tiap peringkat proses itu merupakan peringkat yang mempengaruhi peringkat seterusnya.

Ringkasnya perbezaan antara pengajian ketamadunan dan pengajian sejarah tamadun hanyalah daripada segi fokus dan bukannya subjek. Sebagai contoh, budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam.

Pada masa lampau kebolehan menulis adalah suatu yang jarang-jarang dimiliki oleh seseorang dan ianya merupakan suatu keistimewaan kepada sesiapa yang memiliki kebolehan itu. Mengatasi Masalah Penguasaan Dalam Pembacaan Teks Jawi Dikalangan Pelajar Sekolah Kelemahan penguasaan Jawi dalam kalangan murid bukan lagi perkara baru malahan banyak kajian telah dijalankan bagi mengenalpasti punca berlakunya keadaan tersebut.

Walaupun kami tidak pernah berbincang mengenai Palestin kerana ia dianggap sensitif, saya dilayan istimewa sebagai seorang penganut Islam.

Pentingnya faham asal usul sesuatu tamadun

Matlamat daripada pembinaan dan kefahaman tentang pandangan dunia ini tidak lain daripada untuk menjanakan upaya intelektual bagi membolehkan ukuran bertamadun dan tidak bertamadunnya sesuatu masyarakat atau bangsa atau komuniti itu dibuat.

Terdapat beberapa persoalan yang selalu berbangkit dalam polemik tentang tamadun dan ketamadunan. Namun begitu perkataan maju dan kemajuan ternyata mempunyai konotasi yang jauh lebih sempit daripada tamadun.

Makanya, sokongan saya kepada cadangan melaksanankan Titas di IPTS bermula dari pendirian yang mudah: Jika ada masalah dengan soal pelaksanaan maka perbincangan perlulah berkisar kepada soal pelaksanaan, bukannya mempersoalkan peri penting saling memahami dan menghargai.

Dari sudut etimologinya ia berasal daripada kalimah maddana iaitu kata kerja merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti.

Jika ini pendekatannya, maknanya kita tidak memberi ruang dan kepercayaan kepada penjawat awam untuk melaksanakan juga program-program yang baik. Pada peringkat permulaan ia berjaya kerana nilai-nilai baik, tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan.

Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial.

Banyak golongan muda Melayu tidak dapat membaca dan memahami kandungan al-Quran dan tidak dapat menggarap pengetahuan agama Islam dengan baik kerana kebanyakan mereka buta jawi.

Saya mahu mengenengahkan dasar yang membawa kebaikan terbanyak kepada seberapa ramai rakyat pelbagai kaum dan membantu membina negara, walaupun pandangan saya mungkin kurang popular. Dalam proses ini sesuatu masyarakat mengalami proses peringkat pertama iaitu menyediakan keperluan asas bagi diri dan keluarganya, makanan, pakaian, tempat tinggal dan keselamatan.

Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. Saya tidak berganjak kerana amanah saya adalah untuk bercakap bagi semua rakyat Malaysia.

Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepada kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang dipaparkan dalam kehidupan mereka. Saya juga kecewa dengan Dr Lim Theck Ghee dan S Thayapan seperti mana mereka kecewa dengan pendirian saya kerana walaupun mereka lantang menentang Titas, kedua-dua mereka tidak pula menghuraikan mengenai perkara yang paling dipersoalkan iaitu sukatan matapelajaran Titas.

Kesengsaraan hidup yang dialami oleh sesebuah masyarakat. Ianya bermaksud suatu masyarakat yang mencapai tahap maju dalam bidang sosial, seni dan sains yang mempunyai kompleksiti daripada segi budaya yang dibentuk dalam kelompok tertentu berasaskan epoch yang tertentu.

Bahkan pada ketika ini salah satu petunjuk yang digunakan bagi mengukur pencapaian sesuatu masyarakat atau bangsa adalah kadar celik hurufnya. Jika pengalaman saya sebagai seorang minoriti beragama Islam di dalam masyarakat Barat berlandaskan budaya dan agama Kristian-Yahudi berjaya melapangkan pemikiran saya, saya yakin Titas pun jika dilaksanakan secara berkesan, akan mempunyai kesan positif yang sama.

Beliau melihat tamadun sebagai manifestasi kejayaan menyediakan suatu keadaan di mana anggota masyarakat itu mempunyai masa untuk melakukan aktiviti berhibur dengan adanya masa senggang.Namun demikian imej sesuatu tamadun itu banyak ditentukan oleh bangsa yang menerajui tamadun itu.

Sebagai contoh yang dekat ialah tamadun Islam yang berkembang di Alam Melayu yang memperlihatkan imej dan citra keMelayuannya, pada waktu yang sama meletakkan Islam sebagai asas sistem nilai dan landasannya. Bagi masyarakat Islam, kepentingan tulisan Jawi dilatari dengan kewajipan mempelajari ilmu agama yang dituntut ke atas setiap penganutnya.

Namun begitu, keistimewaan tulisan Jawi membuatkan ia mampu menarik pengikut dan penggemar dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Wajarkah pemberian komputer riba kepada pelajar April.

Kita mempelajari Tamadun Islam ini adalah untuk menjadi iktibar kepada kita tentang gemilangnya masyarakat Islam dahulu dalam semua aspek kehidupan sama ada aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Period Makkah merupakan zaman asas dalam pembentukan tamadun Islam yang memberi penekanan kepada aspek spiritual, mental dan akhlak masyarakat.

Period Madinah pula adalah zaman untuk membina komuniti dan negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan. SAYA ucapkan terima kasih kepada Dr Lim Theck Ghee dan S Thayaparan atas pandangan mereka berkenaan pendirian saya berhubung pelaksanaan mata pelajaran subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Titas) di.

Setiap tamadun berterusan atas agama yang berbeza dimana agama tersebut menjadi semangat atau spirit untuk memastikan perkembangan sesebuah tamadun. Sebaliknya mendorong penyatuan bangsa. Agama telah menjadi pegangan dalam kehidupan setiap insan.

agam memberi peluang kedua kepada sesuatu tamadun yang telahpun atau 3/5(8).

Download
Kepentingan kepada pelajar mempelajari tamadun islam
Rated 0/5 based on 72 review